Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΝΑΥΠΛΙΟ- ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ
Μία γυναίκα επιχειρεί ανάβαση στα βράχια σε  τοποθεσία στο Ανατολικό αναρριχητικό πεδίο στην Καραθώνα Ναυπλίου,
Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες