Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΘΑΛΑΣΣΟΣΦΥΡΙΧΤΗΣ
Θαλασσοσφυρίχτης σε τοποθεσία στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου Νέας Κίου, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είναι σχετικά μικρός, κάτω τα 35.000 ζεύγη και γνωρίζει μια μικρή αλλά συνεχή μείωση.
Είναι είδος παρυδάτιου πουλιού που αναζητά τροφή στο έδαφος και τα πολύ ρηχά νερά. Το τυπικό ενδιαίτημα φωλιάσματος είναι οι αμμώδεις, λασπώδεις και χαλικώδεις ακτές, έλη και δέλτα. Η φωλιά γίνεται σε βαθούλωμα στο έδαφος κοντά σε μικρούς θάμνους. Η κίνηση τροχοφόρων, παραθεριστών και λοιπών επισκεπτών στις παράκτιες ζώνες απειλεί τις φωλιές των πουλιών στα σημεία αυτά.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες