Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email

studiopressbg@gmail.com

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑιφνιδιαστικό έλεγχο για την λειτουργία του κώδικα ασφαλείας στο λιμάνι του Ναυπλίου πραγματοποίησε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία (ΔΕΔΑΠΛΕ) Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, με σκοπό την συγκέντρωση παρατηρήσεων και την σύνταξη έκθεσης για περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του λιμανιού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν.Η ΔΕΔΑΠΛΕ είναι αρμόδια για θέματα ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέργειες, καθώς και επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπόχρεων πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, μέσω των Ακόλουθων Τμημάτων:
α) Τμήμα Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων.
β) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία.
γ) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες.
δ) Τμήμα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006.
Έργο της ΔΕΔΑΠΛΕ είναι η προετοιμασία των κατάλληλων εισηγήσεων και προτάσεων στην στρατιωτική και πολιτική ηγεσία ως προς τον τρόπο προετοιμασίας και υλοποίησης των νέων απαιτήσεων ασφαλείας (security) για τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις της Δ.Σ. SOLAS Κεφαλαίου XI-2 (International Ship and Port facilities Security). Την επόμενη εβδομάδα η ΔΕΔΑΠΛΕ θα πραγματοποιήσει σεμινάριο εξοικίωσης για όσους  εμπλέκονται με τον κωδικα ISPS στο Ναύπλιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναγνώστες